PRIJAVA IN POGOJI

POČITNIŠKO VARSTVO – PRIJAVA IN POGOJI

POTEK PROGRAMA

Počitniški programi športnega centra Urban Roof Baza potekajo med šolskimi počitnicami. Tedenski sklop celodnevnega varstva (Freestyle, Skate, Skiro in BMX počitnice) traja od ponedeljka do petka, od 7.00 do 17.00 in obsega jutranje varstvo, dopoldanske in popoldanske športne aktivnosti, popoldansko varstvo, prehrano (tri obroke dnevno – zajtrk, kosilo, popoldanska malica, negazirana pijača – neomejeno).

Urbane počitnice potekajo od ponedeljka do petka, eno uro dnevno.

Dopoldansko varstvo prav tako traja od ponedeljka do petka, poteka od 7.00 – 13.00 in zajema varstvo, dopoldanske športne aktivnosti ter prehrano (dva obroka – zajtrk, kosilo, negazirana pijača – neomejeno ).

PRIJAVE, CENA, MOŽNOSTI PLAČILA

Prijave na počitnice zbiramo preko spletne prijavnice do zasedenosti prostih mest. Pridružujemo si pravico do zaprtja posameznega termina ob zapolnitvi plačanih prijav. Prijava je zaključena ob izpolnitvi spletne prijave in plačilu akontacije. Akontacija znaša polovico zneska počitnic. Za koriščenje članskih cen in cen s popusti mora biti ob plačilu akontacije poravnana tudi letna članarina. Preostanek plačila mora biti poravnan najmanj 7 dni pred začetkom izvedbe termina, na katerega je otrok prijavljen. Redne cene počitnic so objavljene na naši spletni strani pod opisom programa in ceniku.

IZVEDBA

V primeru premajhnega števila prijav si pridržujemo pravico združevanja skupin ali odpovedi posameznega termina. Ob morebitni “neizvedbi” aktivnosti zaradi premajhnega števila prijav udeležencev, bomo vse prijavljene na termin, v katerem ni zadostnega števila prijavljenih udeležencev za izvedbo, obvestili pred začetkom izbranega tedenskega sklopa. V tem primeru udeležencem plačilo v celoti povrnemo.

ODPOVED

V primeru odpovedi udeležbe na počitnicah več kot 7 dni pred izbranim terminom udeležencu povrnemo 50% prispevka za udeležbo. V primeru odpovedi udeležbe manj kot 7 dni pred izbranim terminom se prispevka za udeležbo na počitnicah v športnem centru Urban Roof Baza ne povrne, razen v izjemnih primerih (obvezno je uradno potrdilo). Udeleženec lahko kadarkoli prekine z obiskovanjem počitnic, vendar nas mora o tem pisno obvestiti, prispevek se mu v tem primeru ne vrne.

PREDZNANJE, ŠPORTNA IN ZAŠČITNA OPREMA, OSTALO

Predznanje športov ni potrebno in ni pogoj za udeležbo na počitnicah. Po obvezni predhodni rezervaciji je mogoča izposoja zaščitne opreme po veljavnem ceniku. Na celodnevnem in dopoldanskem varstvu je izposoja športnega pripomočka vključena v ceno. V primeru, da ima udeleženec počitniškega programa zdravstvene ali prehrambene posebnosti, ki bi lahko vplivale na udeležbo na počitnicah, vas prosimo, da nas o tem obvestite pred vključitvijo v počitniški program. Pridružujemo si pravico do manjših sprememb programa. Starš oz. zakoniti skrbnik se s prijavo otroka na počitnice na Urban Roof Bazi strinja s fotografiranjem in snemanjem udeleženca počitnic za namene promocije.