PREDSTAVITEV in VIZIJA

PREDSTAVITEV in VIZIJA

Športno društvo Ilužn smo ustanovili leta 2007, njegovo poslanstvo je ustvarjanje pogojev za rast in razvoj urbanih športov v Sloveniji. Društvo letno skrbi za 800 aktivnih članov, naše delovanje temelji na programih Urbane šole, ki vključuje urbane športe; bmx kolesarjenje, rolkanje, rolanje, skiro, športno plezanje in urbane plese. Pri zanimanju za omenjene športe opažamo konstantno rast, k čemur pripomore tudi dejstvo, da so nekateri športi leta 2016 postali nove olimpijske discipline, mi pa orjemo ledino v Sloveniji že od leta 2007. V urbanih scenah skupaj s partnerji organiziriamo največje dogodke, podpiramo najboljše slovenske športnike in omogočamo zdrav, alternativen način življenja rekreativcev. Že 11 let smo vodilni akter na področju urbanih športov na slovenskih tleh.

Sedemletno uspešno delovanje športnega centra Urban Roof v spodnji Šiški je prekinila odločba o izselitvi, s katero je nov lastnik objekta v januarju 2018 z nami prekinil najemno pogodbo. Ostali smo brez strehe nad glavo in zato smo iskali možnosti, da sploh ohranimo društvo pri življenju.

Primeren manjši prostor smo našli v bližini stadiona ŽAK, na Kamniški ulici,kamor smo preselili sedež društva in prostor preuredili v manjši športni center, ki smo ga poimenovali Urban Roof Baza. V novo izgrajenem centru se nahajajo plezalna stena, plesna dvorana in Urbano gnezdo – urbana plezalna igralnica. Tu izvajamo programe za najmlajše, programe športnega plezanja, programe urbanih plesov ter športne programe za odrasle. Temeljimo na zdravi in zabavni Urbani šoli, namenjeni v prvi vrsti najmlajšim urbanim nadobudnežem, na druženju in povezovanju. Otrokom želimo omogočati zdrav, aktiven in kakovosten način preživljanja prostega časa.

Za drug del športov – bmx, skate, rolanje in skiro, ki jih pod trenutno streho zaradi prostorskih možnosti nismo mogli umestiti, smo poskrbeli tako, da smo v podnejm prevzeli zunanji rolkarski poligon v Savskem naselju, kjer smo izvajali redne programe Urbane šole in dogodke, s čimer smo si prizadevali poskrbeti za rast in razvoj omenjenih športov.

Nov mejnik za naše delovanje je postavljen v začetek leta 2019, ko smo podpisali pogodbo za najem objekta v Mostah, kjer trenutno postavljamo športni center, v katerem bomo lahko ponovno združili vse naše aktivnosti. S postavitvijo Urban Roofa 2 bomo dokazali, da kjer je volja je tudi pot. Verjamemo, da z odpiranjem novega poglavja v našem delovanju obetamo svetlo prihodost urbanim športom v Sloveniji.